başvuru sonrası prosedür

Başvurunuzun Ardından Sistem Nasıl İşler?

Başvuru üzerine, sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) iletir.

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesini yapar. Bu oranlar kazaya karışan her bir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Kusur değerlendirmesini TRAMER'e gönderir.

Sigorta şirketlerince, yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi, sorumluluk değerlendirmesini yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen, diğer şirketler, süresi içinde göndermemişler ise değerlendirmede, gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas alınır.

TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse (tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) dosya sonuçlanır ve kurum, belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.

Hak sahipleri, başvurularının hangi aşamada olduğunu TRAMER'in internet sitesi üzerinden öğrenebilmektedirler.

3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu'na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.

Kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise sigortalı, SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) internet sitesindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı İtirazı" adımından şirketin vermiş olduğu karara itiraz edilebilmekte ve tutanağın komisyon tarafından değerlendirilmesi sağlanmaktadır.


TRAMER tarafından sorumluluk oranlarının bildirilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından, sigorta şirketleri için, genel şartlarında öngörülen süre içerisinde ödeme yapma yükümlülüğü doğmaktadır.