Yeşil Kart Sigortası

  • Yeşilkart Sigortası Yurtdışında ve Yeşil Kartınızda belirtilen üye ülkelerde üçüncü şahısların yaralanmasına, ölümüne veya maddi zarara sebebiyet verebileceğiniz durumlarda ilgili ülkelerin trafik kanununa göre belirlenmiş sorumluluk limitleri dahilinde, kendinizi güvence altına alırsınız.

Konya Yeşil Kart Sigortası