Yangın Sigortaları


Yangın Sigorta Poliçesi ile yangın, yıldırım ve infilâk teminatlarıyla birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dâhilinde teminat altına alınır.

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

 • Duman

 • Yer Kayması

 • Kar Ağırlığı

 • Kara Taşıtları Çarpması

 • Hava Taşıtları Çarpması

 • Enkaz Kaldırma

 • Grev-Lokavt-Kargaşalık ve Halk Hareketleri

 • Terör

 • Kötü Niyetli Hareketler

 • Hırsızlık

 • Yangın Mali Sorumluluk

 • Cam Kırılması