Trafik Sigortası Uygulamalarında değişiklik

1-22.08.2014 tarihi itibari ile tüzel kişi sigortalıların yeni satın aldığı araçlar için karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası poliçeleri sadece 4.basamak olarak düzenlenebilmekte ve sigortalının daha önce indirimli tarife basamağına ulaşıp da satıştan dolayı ya da işleten sıfatının kaybı ile iptal ettirdiği poliçedeki indirimli tarife basamağının söz konusu tüzel kişi sigortalının yeni satın aldığı aracına aktarılmasına izin verilmemektedir.  
2- 10.09.2014 tarihi itibari ile, plakası belli olmayan yeni tescil araçlara YK plaka olacak şekilde düzenlenmiş olunan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası poliçelerinde poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içerisinde aracın gerçek plakası olacak şekilde plaka değişikliği zeyili düzenlenmedikçe poliçe başlangıç tarihinden 1 aydan daha fazla süre geçtiğinde bu poliçelere sadece plaka değişikliği zeyili ya da mebdeinden iptali zeyili düzenlenebilecektir.  

Müşterilerimiz ve meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.