Teminat Kapsamı

5 Yıl Geriye Yürürlük

Bu poliçenin ilk kez temin edilmesi durumunda, başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl geriye yürürlük sağlanmaktadır. Poliçelerin yenilenmeye devam ettiği durumlarda bu tarih sabit kalmakta ve sigortalılar bir nevi her yıl artan bir teminat süresine sahip olabilmektedirler.


Beş yıl geriye yürürlük

Emeklilik/Mesleği Bırakma

Sigortalının vefat, sakatlık, emeklilik vb. nedenler ile mesleği bırakması durumunda 2 yıl uzatılan bildirim süresi sağlanmaktadır.

2 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi

Poliçede belirtilen şekilde; Sigortalı, poliçede belirtilen geriye yürürlük tarihinden sonra veya poliçe yürürlükteyken yapacağı hatalı eylemler ile ilgili olarak, aleyhine yapılabilecek tazminat taleplerini sözleşme döneminin sona ermesini takip eden 2 yıl içerisinde bildirebilmektedir.
Uzatılan Bildirim Süresi