Taşıyıcı Sorumluluk

Türkiye dahilinde karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili, mal sahibine karşı mali sorumluluklarını, poliçede belirtilen şartlar ve limitler ile teminat altına alır.
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası