Sorumluluk Sigortası

Kişiler, arzu etmedikleri halde karşılaşma ve sonunda da ekonomik durumlarında olumsuzluklar meydana getirme ihtimali bulunan çeşitli olaylara (risklere) karşı korunma ihtiyacı hissetmişler, önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Bu önlemlerden biri de, kişilerin taşıdıkları riski, bir başkasına devretmeleridir. Risklerin bu şekilde sistemli organizasyonlara devredilmesi, hayat sigortaları dışındaki sigorta branşlarını ortaya çıkarmıştır.

Sorumluluk sigortaları da yukarıda ifade edilen "genel tanım" içinde, sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilebilir.

Sorumluluk sigortalarında risk "sorumluluk" tur. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı "sorumluluğu"nu kabul etmekte ancak sorumluluğun neticesi olan "zararı karşılama" veya "tazminat ödeme" borcundan kurtulmaktadır. Diğer bir deyişle sorumluluk sigortaları ile sigortalının zarar veya tazminat ödemesine konu davranışları, hile ve kasıt halleri hariç olmak üzere, kusurlu ve kusursuz sorumluluklarının maddi sonuçları, sigorta şirketince güvence altına alınmaktadır.

Diğer sigorta branşları gibi ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan mesuliyet sigortaları, kısa sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. İlk uygulamaları 100 yıl önce başlamış ve ülkeden ülkeye, sosyal ve ekonomik gelişmelerine paralel olarak farklı sürelerde ve şekillerde gelişme ve çeşitlenme göstermiştir.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları aşağıda sıralanan meslek gurupları için sunulmaktadır
 • Mali Müşavirlik ( SMMM)
 • Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM)
 • Avukatlık 
 • Mimarlık ve Mühendislik 
 • Seyahat Acenteliği 
 • Yönetim Danışmanlığı 
 • Multimedya 
 • Bilgi İşlem, Programlama 
 • Sigorta Acenteliği 
 • Sigorta Brokerliği 
 • Çeviri Büroları 
 • İnsan Kaynakları 
 • Destek hizmetleri “Outsourcing” 
 • Ekspertiz 
 • Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası (tıbbi Kötü uygulamaya yönelik sorumluluk sigortası