Sigorta Caizmidir ?

Din İşleri Yüksek Kurulu, sigortanın İslami bakımdan uygun olup olmadığına ilişkin incelemesi sonucu "sosyal sigortalar, karşılıklı sigortalar, ticari sigortalar ve kâr payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortasının caiz olduğuna" karar verdi. 
Kararda "bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin, yatırılan primlerin İslami olarak helal alanlarda değerlendirilmesi durumunda caiz olduğu" belirtildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer Şahin, kararı şöyle açıkladı: "İslamın haram dediği bir şey, ticari alanda ve iktisadi alanda da haramdır. Mesela, domuz eti yemek haramdır. O halde domuz etinin ticareti ve alım - satımı da haramdır. Dolayısıyla bir şey haramsa, onun alım - satımı, sigortası da haramdır. İslami açıdan eğer bir kişi domuz alıp besleyemezse, sigorta şirketi de onu sigorta ettiremez. İslamın hükmü budur."


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Kararı

Sigortanın kumara benzetilmesi doğru değildir. Sigorta sözleşmeleri kumar ve bahis gibi şansa bağlı sözleşmelerden değildir.

Primlerin helal alanlarda değerlendirilmesi durumunda birikimli hayat sigortası yaptırmak, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemine dahil olmak, bunların verdiği kâr paylarını almak caizdir. Helal olmayan alanlarda nemalandırılması halinde caiz değildir.

Ticari sigortaların, sadece hedefinin kazanç olduğu gerekçesiyle reddedilmesi doğru değil. Sosyal sigorta kurumlarıyla özel sigortalar arasında temel bir fark yoktur.

Günümüz dünyasında ticari sigortanın bulunmaması başlı başına bir risk teşkil eder ve Müslümanların ekonomik açıdan mağlubiyeti sonucunu getirir.

Not : Kaynak : 12 Eylül 2005 tarihli Milliyet Gazetesi internet sitesinde yayınlanan haber kaynak olarak kullanılmıştır. 
http://www.milliyet.com.tr/2005/09/12/guncel/gun01.html

İslami olarak Sigorta Caizmidir