SMMM

Konya Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası
SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası Ana teminatları

A-Mesleki Sorumluluk

 Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 5 yıl içerisinde yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat alır.

B-Savunma masrafları

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

5 YIL GERİYE YÜRÜRLÜK

Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.

Sigortalının poliçe yapılmadan önce ortaya çıkan hasarlar kesinlikle teminat dışıdır.

EK TEMİNATLAR
* Kayıp Dokümanlar : Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti ’ne tabidir. Poliçe teminat limiti ’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır. Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.
MAHKEMEYE KATILMA: Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir:

Meslek mensubu (ortak veya yönetici)                     500 TL

Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar 250 TL

Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadı
Uzatılan Bildirim Süresi : Sigortacının bu poliçeyi fesih etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır.

Meslek mensubunun bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı ’ya talepte bulunulmuş olmalıdır.

Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz.

Meslek mensubunun primi ödenmesi veya bu poliçe koşullarına aykırılıkta bulunması hallerinde bu ilave teminat çalışmamaktadır.