Ray Kasko

Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması; gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar; üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları  hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar; aracın yanması; aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat altına alınır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile aracın kullanılması sırasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararların Trafik Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmı poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alınır.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile araçta seyahat eden sürücü ve yolcuların aracın kazaya uğraması sonucunda ölmesi, sakatlanması veya yaralanması nedeniyle ortaya çıkan tedavi masrafları poliçede yazılı limitlere kadar temin edilir.

Hukuksal Koruma Sigortası, aracın sahibi veya sürücüsünün taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıkların sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde ve hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve edimleri üstlenir

Ray Sigorta Konya

Çarpma/Çarpışma/K.Niyetli Hareketler

Yanma

Çalınma

Eskime Payı Düşmeme

Deprem Yanardağ Püskürme

Sel ve Su Basması

GLKHH ve Terör

Anahtarla Araç Çalınması

Hasarsızlık İndirimi Koruma

Yurtdışı Kasko

Sigara Vb. Madde Zararları

Çekme Çekilme Zararları

Anahtar Kaybı

Patlayıcı Madde Zararları

Kemirgen Hayvan Zararları

Yanlış Akaryakıt Dolumu

Yük Kayması Hasarları

İhtiyari Mali Mesuliyet

Manevi Tazminat Talepleri

Ferdi Kaza Koltuk

Hukuksal Koruma

İkame Araç Hizmeti-15 Gün

Ray Kulüp Hizmetleri

Ray Oto Estetik Onarım

Ray Sigorta Konya