Pert Kasko

Anadolu Sigorta Kasko Konya
Pert Kasko Sigortası ürünü ile Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın “A.1. Sigortanın Konusu” başlığı altında yer alan ana teminat grubu altında belirtilen aşağıdaki riskler sonucu sigortalı aracın tam hasara uğraması durumunda teminat sağlanmaktadır.

 Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

Gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

Aracın yanması,

Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Tüm araç gruplarına, model yılı sınırlaması getirilmeden teminat sağlayan Pert Kasko Sigortası poliçeleri 1 yıllık olarak düzenlenmektedir.

Ayrıca, bu sigorta poliçesiyle aşağıda yazılı olan ek sözleşme maddeleri de teminat kapsamında olup ek sözleşmeyle teminat kapsamına dâhil edilebilen bu zararlar sonucunda gerçekleşecek tam hasarlar da Pert Kasko Sigortası ürününün teminatı kapsamına girmektedir.

Anadolu Sigorta Kasko

Yurtdışı ek teminatı

Sigara ve benzeri madde zararları

Yetkili olmayan kişilerce çekilme

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde taşıma

Anahtarın ele geçirilmesiyle çalınma

Deprem, heyelan, fırtına, dolu, yıldırım

Sel, su baskını

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör

Pert Kasko Sigortası ile günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca herhangi bir kaza durumunda aşağıda yazılı olan asistans hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılabilmektedir.

Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen kaza durumunda aracın kurtarılması ve en yakın anlaşmalı servise çekilmesi,

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama (maksimum 3 gün süreli, limitler dahilinde),

Seyahate devam etmek için rent a car (maksimum 2 gün süreli),

Daimi ikametgâha dönüş veya yolculuğa devam seyahati,

Yaralanma veya hastalık nedeniyle nakil,

Bilgi ve organizasyon servisi
Anadolu Sigorta Kasko Konya