Oto Sigortaları

Oto Kaza Sigortaları Konya
Otomobilinizle karşı karşıya kalabileceğiniz riskleri güvence altına alan sigorta türleri iki ana başlıkta toplanabilir.
  • Zorunlu Sigortalar
  • İsteğe Bağlı Sigortalar (İhtiyari Sigortalar)

Zorunlu Sigortalar :

Zorunlu araç sigortası kaza neticesinde üçüncü şahıslara veya diğer araçlara verebileceğiniz ziyanları limitleri çerçevesinde güvence  altına alır. 

  • Trafik Sigortası Motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümü veya yaralanması ya da bir şeyin zarara uğramasına neden olmaktan dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. 
  • Yeşilkart Sigortası Yurtdışında ve Yeşil Kartınızda belirtilen üye ülkelerde üçüncü şahısların yaralanmasına, ölümüne veya maddi zarara sebebiyet verebileceğiniz durumlarda ilgili ülkelerin trafik kanununa göre belirlenmiş sorumluluk limitleri dahilinde, kendinizi güvence altına alırsınız.
  • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  taşımacılık yaptığınız motorlu araçta seyahat eden yolcuların bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde kanunen işletene düşen hukuki sorumluluğu güvence altına almaktadır.
  • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların, şehirlerarası veya uluslararası yolculuklarında hizmetin başından sonuna kadar karşılaşabilecekleri her türlü kazaya karşı güvence altına alan Sigorta çeşidir.


Trafik Sigortaları
Yeşil Kart Sigortası
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 

İsteğe Bağlı Sigortalar
  • Kasko Sigortaları
  • Artan Mali Sorumluluk Sigortaları