Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları Konya

Nakliyat Sigortaları 1-Emtea Nakliyat Sigortası Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. 2-Tekne Sigortası Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
Nakliyat Sigortası Konya