Mini Onarım

Groupama Sigorta tarafından düzenlenmiş olan ve içinde Groupama Mini Hasar Servisi teminatı bulunan kasko sigorta poliçe sahibi

sigortalı araçlarında, poliçe başlangıç tarihinden 1 (bir) yıllık süre boyunca oluşabilecek, aşağıda tanımları ve limitleri verilen küçük

ölçekli hasarların RS Servis Merkezleri’nde sigortalıdan herhangi bir onarım ücreti talep edilmeksizin mini onarım hizmet onarım

teknikleri, özel ekipman ve malzemeleri ile giderilmesi hizmetidir. ‘Groupama Mini Hasar Servisi’ adı altında bedelsiz olarak verilecek

onarım hizmetleri şunlardır:

a) Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm’ye kadar)

b) Boya Hasarlı Göçük Düzeltme (10 cm’ye kadar)

c) Boya Tamiri (20 cm çapa kadar tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta çizik ve sıyrıkları)

d) İç Döşeme Tamiri (5 cm deri, vinil, kumaş, plastik hasarları, yanık, yırtık, çizikler)

e) Ön Cam Tamiri (Her tipte kırıklar, 10 cm’ye kadar çatlaklar)

f) Leke Çıkarma (5 cm çapa kadar her türlü leke)

g) Plastik / Pütürlü Tampon Tamiri (Teknik olarak onarılabilir göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar)

GROUPAMA MİNİ HASAR SERVİSİ HİZMET TANIMLARI VE

ÖLÇÜSEL LİMİTLERİ

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR):

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme; dış darbeler sonucu araç metal yüzeyi üzerinde meydana gelen 5 cm çapına kadar kaporta

göçüklerinin özel aletlerle düzeltilerek eski şekline getirilme tekniğidir. PDR tekniği sayesinde aracın orijinalliği bozulmaz, ikinci el

satışında değer kaybına uğramaz. Düzeltme işleminden tatminkâr bir sonuç alınabilmesi için kaportada göçük bölgesindeki saçın

uzamamış ve boyanın zarar görmemiş olması gerekir. Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme işleminde, üzerinde göçük bulunan panelin

arkasına özel aletlerle ulaşılır dışa doğru masaj yöntemi ile göçük düzeltilir. Arkasına ulaşılamayan veya arkası kapalı olan bölgelerdeki

bazı kaporta göçükleri Yapıştırmalı Boyasız Göçük Çektirme Seti ile azami ölçüde düzeltilebilirler. Hiçbir şekilde arkasına ulaşılamayan

ve Yapıştırmalı Göçük Çektirme Seti ile çekilemeyen büyüklükteki göçükler Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme tekniği ile giderilemezler.

Bu tür durumlarda tamirin ‘Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme’ ve ‘Boya Tamiri, Mini Yama’ yöntemiyle yapılması gerekir.

Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (DR):

Dış darbeler sonucu araçların saç kaporta aksamı üzerinde meydana gelen, boyanın zarar gördüğü, küçük ölçekli ezik, vuruk ve

göçüklerin Puntalı Göçük Çektirme tekniği ile düzeltilerek eski hâline getirilme işlemidir. Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme sadece

ezik, vuruk ve göçüklerin kaporta düzeltme işlemini kapsar. Hasarın tamamen giderilmesi için düzeltilen bölgenin Boya Tamiri, Mini

Yama işlemi ile boyanması gerekir.

‘Groupama Mini Hasar Servisi’ Kapsamına Giren Kaporta Hasarları:

• 10 cm’ye kadar boyanın hasar gördüğü, göçük, ezik ve deformasyon gibi kaporta hasarları

Groupama Mini Hasar Servisi Yıllık Adetsel Hizmet Limitleri

MİNİ HASAR HİZMETİ

1

 Hizmet Grupları Onarım Hizmeti Tanımı Adet/Yıl

 1 Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (DR) 4

 Boya Tamiri, (Mini Yama) (PR)

 2

 Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR)

 Ön Cam Tamiri (WR) 8

 İç Döşeme Tamiri (IR)

 3 Leke Çıkarma (SR) 2

 4 Plastik Tampon Tamiri (BR)

 (Pütürlü Tampon Dâhil) LimitsizBoya Tamiri (PR):

Seyir hâlindeyken veya dururken dış darbeler sonucu oluşan, genellikle, araçların kapı, çamurluk ve tampon bölgelerinde meydana

gelen sıyrık, çizik, nokta vurukları gibi kaporta tamiri gerektirmeyen küçük boya hasarları Boya Tamiri, Mini Yama yöntemi ile tamir

edilir. Mini Yama yönteminde tamir bölgesi mümkün olduğunca küçük tutulur ve sadece hasarlı bölge boyanır. Tamir boyası orijinal

boyaya özel bir teknik ile uyumlandırılır.

‘Groupama Mini Hasar Servisi’ Kapsamına Giren Boya Hasarları:

• Kaporta çizikleri, sıyrıklar 30 cm’ye kadar

• Tampon sıyrıkları, 20 cm çapına kadar

İç Döşeme Tamiri (IR):

Araçların plastik, halı, deri, vinleks, kumaş, velur kaplı aksamlarında oluşan sigara yanığı, çizik, yırtık, kopuk… vb. gibi küçük hasarlar

İç Döşeme Tamir sistemi ile azami düzeyde tamir edilir.

 

‘Groupama Mini Hasar Servisi’ Kapsamına Giren İç Döşeme Hasarları:

• 5 cm’ye kadar çizikler, yırtıklar

• 1 cm çapına kadar sigara yanıkları

• 3 cm çapına kadar plastik parça kopukları

Ön Cam Tamiri (WR):

Araçların ön cam dış yüzeylerinde dış darbeler sonucu oluşan kırık ve çatlaklar Cam Tamir sistemi ile azami düzeyde giderilir. Çarpma

noktasında büyük bir parçası kopmuş veya bir kaç noktadan kırıldığı için vakum yapılamayan cam kırıkları tamir edilemezler. Bu

durumda camın komple değişmesi gerekir. Cam kırık ve çatlaklarının vuku bulduktan kısa bir sure içerisinde tamir ettirilmesi cam

tamirindeki başarı oranını önemli ölçüde artırır. Kırık tamiri sonrasında çarpma noktasında minik bir leke, çatlak tamiri sonrasında ise

ince bir çizgi kalır.

‘Groupama Mini Hasar Servisi’ Kapsamına Giren Cam Tamiri Hasarları:

• Her türde ve tipte kırıklar

• 10 cm’ye kadar çatlaklar

Leke Çıkarma (SR):

Araçların koltuk, kapı ve tavan gibi aksamlarındaki deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemeler üzerindeki lekeler Leke Çıkarma

sistemi ile nüfus ettikleri zemin üzerinden etkin bir şekilde çıkartılırlar. Leke Çıkarma sisteminde yaklaşık 62 (altmış iki) farklı leke cinsi

yaklaşık %95 başarı ile çıkartılabilmektedir. Malzeme içine tamamen nüfus etmiş, uzun süreden beri var olan ve daha önce kimyasal

müdahalede bulunulmuş bazı cins lekelerin, bazı tür kumaş ve halı cinslerinden tamamen çıkartılması mümkün olamayabilmektedir.

Bir koltuk üzerinde uygulanan leke çıkarma işlemi, kirli bir koltuk yüzeyinin temizlenmesini ve / veya iç süngerinin çıkartılmasını

gerektirebilir. Böyle bir durumda leke çıkarma amacıyla yapılan temizleme ve çıkarma / takma işlemi Mini Onarım hizmeti kapsamında

bedelsiz olarak yapılır. Ancak, üzerinde leke çıkarma işlemi yapılan koltuk dışındaki diğer kirli koltukların temizlenmesi hizmet kapsamı

dışındadır.

‘Groupama Mini Hasar Servisi’ Kapsamına Giren Leke Hasarları:

• 5 cm çapa kadar her türde lekeler

Plastik Tampon Tamiri (BR):

Araçların plastik malzemeden yapılan ön ve arka tamponları Plastik Tampon Tamir sistemi kapsamında garantili olarak tamir edilerek,

tamponun yenisiyle değiştirilmesi engellenerek önemle ölçekte hasar tasarrufu sağlanır.

‘Groupama Mini Hasar Servisi’ Kapsamına Giren Plastik Tampon Tamiri Hasarları:

• Ticari olarak makul hasar boyutunda ve teknik olarak onarılabilir tüm hasarlar.

Hasar gören tabii plastik pütürlü tip boyasız tamponlara plastik aksam tamirinden sonra uygulanacak pütürlü plastik kaplama ve

renklendirme işlemi hizmet kapsamı içindedir.