Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası; Teknik ya da insani herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir kaza sonucu makinelerinizin arızalanması halinde, Makine Kırılması Sigortası kapsamındaki hasar ve kayıplarınız karşılanacaktır.

Teminat İçeriği ;

İşletme kazalarından,

Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,

Yağlama kusurlarından,

Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,

Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,

Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,

Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,

Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,

Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası genel şartları