İkame Araç

A- TANIMLAR

Sigortalı Kişi:

1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibidir.

2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.

Daimi Sürücü:

Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, poliçe de ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır.

Lehdar:

1. Sigortalı kişi

2. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.

Şirket:

Europ Assistance Yardım ve Destek Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Sigortalı Araç:

Groupama Sigorta tarafından düzenlenen ve poliçe üzerinde ‘hususi’, ‘arazi taşıtı’, ‘kamyonet’ ve ‘minibüs özel’ kullanım tarzları olarak

gösterilmiş ister ticari, ister hususi olarak kullanılsın gerçek ve tüzel kişilere ait ve ağırlığı 7.500 kg’ı geçmeyen dört tekerlekli binek

ve hafif ticari motorlu araçlardır.

Daimi İkamet Ülkesi:

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC)

Daimi İkametgah:

Lehdarın daimi ikamet ülkesinde bulunan evi veya İkametgâhı anlamındadır.

Kaza:

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a. (motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b. (bir cismin araca çarpması

veya aracın bir cisme çarpması), A.1. c. (ücüncü kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d. (Aracın yanması) A.1.e. (çalınma veya

çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın hasarlanmasına neden olan hadise

Arıza:

Araçta elektrik / elektronik ve / veya mekanik bir aksaklık, bozulma sebebiyle aracın hareketsiz kalması halidir.

Vaka:

Sigortalı araçta ‘hasar’ veya ‘arıza’ meydana gelmesi nedeniyle şirketin hizmet vermesini gerektirecek olaydır.

Coğrafi Sınır:

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

İkame Kiralık Araç:

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza veya arıza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamında ve

aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir.

101.04.2013

B- KOŞULLAR

1. İkame kiralık araç hizmeti, kaza veya arıza sonucu meydana gelen hasarlar için sigortalı aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu

durumlarda verilecektir.

2. Kaza durumunda eksper onayı ile kaza tanımı içinde yeralan riskler sonucu aracın kullanılamamasından doğan ve 48 saati aşan

beklemelerde sigortalıya azami süre ile sınırlı olmak üzere ikame kiralık araç hizmeti verilir. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki

çizikler, göçükler veya Mini Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımlar için ikame kiralık araç hizmeti verilmez.)

3. İkame kiralık araç, hasarlı veya arızalı aracın servisteki onarım süresinin 48 saati geçtiği durumlarda, kaza halinde eksper

kararı, arıza halinde aracın çekildiği servisin hazırlayacağı arıza tespiti ve tamir süresine ilişkin rapor esas alınarak verilir. Ancak her

durumda hizmetin verilip verilemeyeceği yönündeki karar azami 24 saat içinde sigortalıya bildirilmek zorundadır.

4. Hizmetin Süresi ve Bitişi: İkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi ile sınırlıdır. Bu süre 5. maddede

belirtilen azami gün sayısını aşamaz. İkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı gün aracın

teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel ‘Araç Sahibi’nden direkt tahsil

edilecektir.

5. İkame kıralık araç 1 yıllık poliçe vadesi süresince en fazla poliçede belirtilen ve olay başına

- Kaza (pert hasar ve çalınma hali dâhil) durumunda en fazla 7 (yedi) gün

- Arıza durumunda en fazla 2 (iki) gün,

ve 1 yıllık poliçe vadesi süresince toplam yılda en fazla 2 (iki) olay olmak üzere, kiralık araç sağlayıcı firmasının filosunda müsait

bulunan araçlardan ve en fazla A ya da B sınıfı araç kategorilerinden (Renault Clio Sedan, Fiat Albea gibi) biri olacaktır.

İkame araç gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

50.000 TL - 100.000 TL arası değerindeki araçlara sahip müşterilere C sınıf araç, 100.000 TL ve üzerinde değerdeki

araçlara sahip müşterilere ise D sınıf araçlar verilecektir.

Not: Araç özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik gösterebilir. Otomatik vites veya dizel araç talepleri bölgedeki

anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo imkânları dâhilinde karşılanır.

6. İkame araç, sigortalı aracın onarım gördüğü servise en yakın anlaşmalı kiralık araç firmasının bir ofisinden teslim alınır ve teslim

edilir. İkame aracın başka bir adreste teslim alınması ve / veya edilmesi durumunda oluşacak maliyetlerden şirket

sorumlu değildir. Ancak, şirket kiralık araç firmasının ofisinin olduğu şehir merkezlerinde ücretsiz kiralık araç teslimi için gerekli

gayreti gösterecektir.

7. İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin

uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine

bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu

imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir.

(Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir.)

• Trafik cezaları

• Yakıtın eksik teslim edilmesi

• Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar

• Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar

 

8. İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgâh’a uzaklığına bakılmaksızın Türkiye ve KKTC içerisinde

sağlanır.

 ARAÇ GRUBU (*) MUHTEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÖRNEK ARAÇ TİPLERİ

 A - B Binek tipi, 4-5 kapı, AC, AB, ABS,

 motor hacmi 1.200 – 1.500 cc arası

 HYUNDAI ACCENT, GETZ

 FIAT PALIO, ALBEA

 RENAULT CLIO

2C- İSTİSNALAR

1. Groupama Sigorta poliçesinin teminat kapsamı dışında kalan hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam

dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.

2. İlgili kazaya ve arızaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler otocam ve ototeyp hasarları, Mini

Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımlar teminat dışıdır.

3. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar sigortalı tarafından karşılanır.

4. Groupama Sigorta Kasko poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır.

D- UYARI

İkame araç hizmeti için şirket sadece organizasyonu yapar ve öder. Sigortalı kiralık aracı teslim alırken imzalamış olduğu araç teslim

belgesinde yazılı olan şartları okumalı ve bu şartlara uymalıdır. Bu şartlara uyulmamasından doğacak hukuki yükümlülükler için şirket

ve Groupama Sigorta sorumlu tutulamaz.

Sigortalıya ait kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kulanılmasından kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık

aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir. Sigortalı ile kiralama firması arasındaki problemin çözülememesi durumunda şirket ve

Groupama Sigorta arabulucu olacaktır.

E- EK KOŞULLAR

1. Herhangi bir talep halinde şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının veya lehdarın bu poliçenin koşullarına

uymakta olmaları koşuluna bağlıdır

2. Sigortalanan lehdarın bu poliçe kapsamındaki talebi için lehdar

 a) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için şirkete en kısa zamanda telefon edecektir.

 b) Şirkete gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

 c) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3. Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.

4. Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu poliçeden daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka

Sigorta / Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul

etmeyecektir.

F- İSTİSNALAR

1. Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü

olmayacaktır.

 a) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri

 b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin

 kapsamında olmayan her türlü maddi / bedeni zarar

 c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar

 “Katastrofik bir risk olmadığı ve devlet tarafından resmi olarak açıklanmadığı sürece, şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut hizmet

 sağlayıcı firmaların imkânları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya

 organizasyonunu gerçekleştirecektir. Şirket hiçbir zaman herhangi bir yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken

 kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket ödemeyi

 üstlenmeyecektir.”

 d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar

 “Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının

 elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

 Şirket hiçbir zaman herhangi bir yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale

 etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket ödemeyi üstlenmeyecektir.”

 e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, savaş

 f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar

 g) Araç sürücüsünün 01.04.2013

3 • İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki

 kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması

 • Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması

 h) Sigortalı ya da sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde

 taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda

 i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler

 J) Bir lehdarın aşağıdakilere katılması:

 • Yarış, ralli veya benzeri denemeler

 • Sportif faaliyetler

 • Suç hareketleri

 • Bahisler

 k) Lehdarın kasıtlı hareketleri

 l) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan

 hastalıklar veya patolojik durumlar,

2. Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

 a) Aracın her türlü tamiri

 b) Şirket yetki vermeden, lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları

 c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen

 parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve / veya ticari eşyaların kaybı / bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar

 d) Rapor / belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde