Gulf Sigorta Hasar Hizmet Kalitesi Tescillendi

Eski adı AIG Sigorta olan, Gulf Sigorta Hasar Hizmetlerinin Kalitesi Tescillendi. 

Gulf Sigorta Hasar Departmanı, Bureau Veritas danışmanlığı ile yürüttüğü kalite belgelendirme eğitim ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini aldı.

Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dart­la­rı, 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren en faz­la il­gi­yi ve uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan uluslarara­sı stan­dart­lar ha­li­ne gel­miştir.

AIG Sigorta Yetkili Acentesi Pasifik Sigorta Aracılık Hizmetleri
0 332 321 0 333