Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları :

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Teminatlar:

  • İşletme çalışanlarının veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
  • Sigortalı cihazların bulunduğu yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
  • Hatalı dizayn ve malzemeden,
  • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
  • Yangın, yıldırım, her türlü patlama ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma faaliyetlerinden.
  • Kavrulma, kararma, duman ve is’ den,
  • Deprem hariç olmak üzere;  fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetlerden,
  • Su ve nem etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
  • Poliçede hariç tutulmayan diğer hallerden, ortaya çıkan maddi zarar ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve yerine koyma bedellerini temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları