Avukat Teminatlar

Avukat Konya
Savunma Masrafları

Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Kayıp Dökümanlar

Tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahısa ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yapılan masraf ve giderler ile varsa bunlarla bağlantılı tazminat talepleri kapsamaktadır.

Tevkil Teminatı

  Sigorta ettirenin ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca sigortalı haricinde yetkili kıldığı avukatların poliçede belirtildiği üzere mesleki hizmetin yerine getirilememesi nedeniyle oluşacak hasar taleplerine istinaden teminat sağlanmaktadır.

Yargı Benzeri Masraflar

Sigortalıya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin sigortalı tarafından ya da sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsamaktadır. 

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri

Sigortalıdan hakaret nedeniyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri kapsanmaktadır.

Avukat Konya