Avukat Sigortası

Meslek mensubunun; ihmal, noksanı, kusuru sonucu mesleki görevini layıkıyla yerine getirmemesi, mesleki çalışmasını yürütürken sebep olacağı hata veya ihmaller, yanlış bildirimde bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği çiğneme gibi fiiler sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar teminat altına alınmaktadır.
Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Diğer teminatlar için tıklayınız